Apteekit

Vanhanaikainen apteekki

Apteekit Suomessa

Vuoden 2016 alussa Suomessa palveli yhteensä 815 apteekkia, joista 612 oli pääapteekkeja ja 203 sivuapteekkeja. Lukuun sisältyy myös yliopistojen apteekit. Varsinaisten toimipisteiden ohella myös syrjäisillä ja haja-asutuilla seuduilla palvelee yli 100 apteekkien ylläpitämää palvelupistettä, joita voidaan myös kutsua lääkekaapeiksi. Näistä palvelupisteistä on mahdollista ostaa joitakin itsehoitolääkkeitä, mutta valikoimat ovat melko rajoitetut.

 

Suomen apteekkiverkosto on tiheämpi kuin naapurimaa Ruotsin tai Tanskan vastaava. Apteekkien saatavuus on parantunut eApteekkien tulemisen myötä, apteekin palveluita pääsee käyttämään vaikka sellainen ei lähistöltä löytyisikään. Yhtä apteekin toimipistettä kohden Suomessa on hieman alle 7000 asukasta. Suuntaa antava arvio Suomen apteekkien työntekijöistä on puolestaan noin 8500, joka kattaa niin apteekkarit, farmaseutit, proviisorit ja muun henkilökunnan.

 

Suomalaiset apteekit toimittavat vuosittain keskimäärin 50 miljoonaa reseptiä kautta maan. Luku on vaihdellut vuodesta riippuen hieman 50 miljoonan ylä- ja alapuolella viimeisen seitsemän vuoden aikana.

 

Suomen käytetyin terveyspalvelu

Apteekki on kiistatta ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu Suomessa. Terveydenhuollon ammattilaisen juttusille pääsee helposti ja aikaa varaamatta. Lisäksi apteekin henkilökunnan neuvot ovat ilmaisia, joka on myös vaikuttava tekijä suosiossa. Suomalaiset käyvät apteekeissa yhteensä noin 60 miljoonaa kertaa vuodessa, kun taas terveyskeskuksessa asioidaan vuositasolla 18 miljoonaa kertaa, yksityisen tai kunnallisen hammaslääkärin luona 10 miljoonaa kertaa ja terveyskeskuslääkärin vastaanotolla seitsemän miljoonaa kertaa vuodessa.

 

Apteekin lääkkeiden hinnat Suomessa

Suomalaisessa apteekissa lääkkeen lopullinen hinta muodostuu tukkuhinnasta, apteekin katteesta ja veroista, jotka kattavat arvolisäveron lisäksi apteekkimaksun. Apteekkimaksu on veron kaltainen maksu, jonka apteekki on velvollinen maksamaan valiolle. Vuosittain apteekkimaksusta kertyy valtion kassaan noin 160 miljoonaa euroa.

 

Tukkuhinta on kaikille apteekeille sama, ja lääkkeen lopullinen hinta apteekissa muodostuu valtioneuvoston lääketaksataulukon mukaisesti. Arvonlisävero lääketuotteissa on 10 prosenttia. Osa reseptilääkkeistä on Kela-korvattavia, jolloin kuluttaja on oikeutettu hakemaan Kelalta tukea lääkkeen hankintaan.

 

Työskentely apteekissa

Koska apteekki on olennainen osa suomalaista terveydenhuoltoa, vaaditaan työntekijöiltä pätevyyttä ja kykyä antaa lääkeneuvontaa, opastaa lääkkeiden ja muiden apteekin tuotteiden käytössä ja vastata kuluttajien kysymyksiin. Näistä tehtävistä apteekissa huolehtivat farmaseutit ja proviisorit.

 

Lääkeneuvonnan ja ohjeistuksen ohella apteekissa työskentelee myös lääketeknikkoja ja lääketyöntekijöitä sekä teknisiä apulaisia. Joissakin apteekeissa saattaa vielä edellä mainittujen lisäksi työskennellä merkonomeja, siistijöitä ja kosmetologeja tuotevalikoimasta ja apteekin koosta riippuen.

 

Työtehtävät apteekeissa ovat monipuolisia ja ne monipuolistuvat jatkuvasti lääkeneuvonnan osuuden lisäännyttyä. Apteekki antaa loistavan mahdollisuuden syventää omaa lääketietoutta ja kehittää osaamistaan lääkehoitojen ja terveyspalveluiden kentällä.

 

Palkkaus työstä riippuu tehtävästä ja kokemuksesta. Keskipalkat Suomessa työskentelevälle apteekkihenkilökunnalle ovat seuraavat:

 

  • Farmaseutti: noin 2900€ kuukaudessa
  • Proviisori: noin 4000€ kuukaudessa
  • Lääketeknikko: noin 2000€ kuukaudessa

 

Vastavalmistuneiden alan harjoittajien keskipalkat ovat usein noin 500-700 euroa vähemmän per kuukausi.

 

Eettisyys apteekeissa

Apteekkarien tehtävä on huolehtia niin kuluttajan turvallisuudesta kuin oikean ja täsmällisen lääkeinformaation levityksestä. Lääkejakelun tulee olla turvallista, tehokasta ja korkealuokkaista, ja tiedon tulee aina olla sataprosenttisen paikkansa pitävää.

 

Suomen Apteekkariliitto ja Suomen Farmasialiitto ovat hyväksyneet eettiset ohjeet ja neuvot, joiden pohjalta suomalainen apteekkitoiminta rakentuu, ja jotka helpottavat apteekkihenkilökunnan päivittäistä työtä ja toimintaa mahdollisissa eettisissä ongelmatilanteissa ja päätöksenteossa.

 

Asiakkaan etu avainasemassa

Apteekin henkilökunnan tulee perusteellisen lääkejakelun ja –informaation levittämisen ohella kuitenkin muistaa, että asiakkaan edut ovat aina pääasiassa ja ne tulee huomioida ensimmäisenä. Apteekin työntekijät eivät saa missään nimessä harjoittaa toimintaa, joka on ristiriidassa farmasian tai muiden terveydenhuollon periaatteiden kanssa.

 

Suomessa kuluttajan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava, ja lopullinen päätös säilyy aina asiakkaan vastuulla. Apteekin henkilökunnan tulee kuitenkin aina huolehtia, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa tiedon ja ohjeistukset hankkimastaan lääketuotteesta.